Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩN

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
               ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: 4ο Δημ.Σχ.Ναυπλίου
211 00  ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο: 27520 22401
Τηλεμοιότυπο: 27520 22401
e-mail:syllogos.pe.arg@gmail.com

Ναύπλιο 18-02-2014
                            Αρ. πρωτ.: 95
                               Αρ. εγκυκλίου:  


Προς :
1.Τα μέλη του Συλλόγου μας
                          2.  Δ..Ο.Ε.


                                         Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μετά   από την ξεκάθαρη τοποθέτηση της Δ.Ο.Ε. και την εμπεριστατωμένη γνωμάτευση της νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Τσίπρα θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ένσταση ή  ερωτηματικό γύρω από  τις προτεινόμενες από Σύλλογο ενέργειες που  αφορούν στη μη  συγκρότηση  ομάδων εργασίας για  την  Αυτοαξιολόγηση.
Πιστεύουμε  ότι όλοι  οι  συνάδελφοι θα  σταθούν  στο  ύψος  των περιστάσεων και  δεν θα  υποχωρήσουν  στην απαράδεκτη προσπάθεια τρομοκράτησης και απειλών από  στελέχη της εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους ή  και Διευθυντές Σχολείων, που (παρά τις  οδηγίες-διαβεβαιώσεις της Δ.Ο.Ε) υποστηρίζουν ότι  θα υπάρξουν  συνέπειες  για   όσους   δεν  συμμετάσχουν    στις    ομάδες    εργασίας.
Καλούμε  τους  Δ/ντές και  τους προϊσταμένους των  σχολικών  μονάδων να συνταχθούν με  τις αποφάσεις του  Συλλόγου και  τις Ομοσπονδίας και να προστατεύσουν τους συναδέλφους από τον επερχόμενο κίνδυνο της δήθεν Αυτοαξιολόγησης που  θα  οδηγήσει μέχρι το  καλοκαίρι και  στην Αξιολόγηση με  στόχο  να  βρεθεί  εκείνος ο  αριθμός των  εκπαιδευτικών που  θα  απολυθούν.    Σε περίπτωση (!) που  δοθεί έγγραφη εντολή από το  σχολικό  σύμβουλο για  την  συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων με  θέμα τη συγκρότηση ομάδων  εργασίας, τότε καλούμε τους συναδέλφους να υπογράψουν το  σχέδιο πρακτικού που  σας έχουμε στείλει  από  τις 04-02-2014 με την Εγκύκλιο 31 του  Συλλόγου
Επαναλαμβάνουμε για  μια  ακόμα  φορά  ότι δεν υπάρχει  κανένας λόγος ούτε υποχρέωση εσπευσμένων  συνεδριάσεων  Συλλόγων  Διδασκόντων, διότι  αυτές  δεν απαιτούνται  από  την  εγκύκλιο του Υπουργείου  για την  Αυτοαξιολόγηση. Σε  κάθε  περίπτωση διαβεβαιώνουμε τις/τους συναδέλφους  ότι  το Δ.Σ. του Συλλόγου  μας βρίσκεται πάντα στο  πλευρό των  μελών  του προκειμένου να υπερασπιστεί τα κεκτημένα και  εκ  του νόμου ερειζόμενα δικαιώματα          τους.Ζητάμε  τέλος  από  τους  Δ/ντές και  προϊσταμένους των  σχολικών  μονάδων να  εκτυπώσουν και  να  διανείμουν σε  όλους τους  εκπαιδευτικούς των  σχολείων  τους το Σχέδιο Πρακτικού Συλλόγου  Διδασκόντων  που σας  έχουμε στείλει  καθώς επίσης και την  απόφαση της Δ.Ο.Ε. με  τη γνωμοδότηση της  νομικού  συμβούλου  κ. Τσίπρα.
                                                        ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΜΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ                                                    ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ  ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Ακολουθεί το σχέδιο πρακτικού
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Σήμερα …………….. …./ ……./ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
Μετά από την εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας που προβλέπονται από την συγκεκριμένη εγκύκλιο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν, ο Διευθυντής του σχολείου διαπιστώνει ότι: Δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η στελέχωσή τους.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου