Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

«Δημιουργία σχεδίου Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
               ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: 4ο Δημ.Σχ.Ναυπλίου
211 00  ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο: 27520 22401
Τηλεμοιότυπο: 27520 22401
e-mail:syllogos.pe.arg@gmail.com

Ναύπλιο 4-02-2014
                             Αρ. πρωτ.: 90
                                   Αρ. εγκυκλίου: 31


Προς :
1.Τα μέλη του Συλλόγου μας
                          2.  Δ..Ο.Ε.


Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες,

 Tην Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014, στο 4ο Δημοτικό Ναυπλίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου με θέμα:
           
                                               
                   «Δημιουργία  σχεδίου  Πρακτικού  Συλλόγου  Διδασκόντων»

        Το Δ.Σ. αποφάσισε  ομόφωνα να υιοθετήσει  το επισυναπτόμενο   ΄΄Σχέδιο Πρακτικού Συλλόγου  Διδασκόντων΄΄ προκειμένου όλοι  οι  σύλλογοι διδασκόντων  των  σχολικών  μονάδων του  Νομού  μας να το  χρησιμοποιήσουν σαν  ενιαία  φόρμα απόφασης.
   Θέλουμε  να επισημάνουμε ότι  δεν υπάρχει  καμία χρονική δέσμευση άμεσης υλοποίησης της εγκυκλίου για  τη  συγκρότηση  των  ομάδων εργασίας. Η ίδια  η  εγκύκλιος του  Υπουργείου  θέτει  σαν μοναδική χρονική  δέσμευση τον Ιούνιο  του 2014.
                                                      
        ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Σήμερα …………….. …./ ……./ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
Μετά από την εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας που προβλέπονται από την συγκεκριμένη εγκύκλιο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν, ο Διευθυντής του σχολείου διαπιστώνει ότι: Δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η στελέχωσή τους.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

                                                             ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέα


Ντέμος  Αντώνης                                                             Καραμάνος Θεοδόσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου