Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
               ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: 4ο Δημ.Σχ.Ναυπλίου
211 00  ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο: 27520 22401
Τηλεμοιότυπο: 27520 22401
e-mail:syllogos.pe.arg@gmail.com

Ναύπλιο 6-02-2014
                             Αρ. πρωτ.: 91
                                   Αρ. εγκυκλίου:  


Προς :
1.Τα μέλη του Συλλόγου μας
                          2.  Δ..Ο.Ε.


Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες,


Το  Δ.Σ. του Συλλόγου  μας καλεί τoυς συνάδελφους Νηπιαγωγούς και Δασκάλους να αγνοήσουν  τις  προτροπές (προφορικές ή γραπτές) Σχολικών Συμβούλων περί εβδομαδιαίας αναφοράς γύρω από την πορεία υλοποίησης της Αυτοαξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας, διότι αυτή τους η  απαίτηση δεν περιέχεται  στην εγκύκλιο του  Υπουργείου για  την Αυτοαξιολόγηση. Είναι κατά  συνέπεια αυθαίρετη, λειτουργεί δε τρομοκρατικά  και  εκφοβιστικά  πλήττοντας έτσι τη  Παιδαγωγική  ελευθερία και Δημοκρατία στα  σχολεία.
Υπενθυμίζουμε  σε όλους για  μια ακόμη  φορά ότι σύμφωνα με  την εγκύκλιο του Υπουργείου για  την Αυτοαξιολόγηση δεν υπάρχει  καμία χρονική δέσμευση για  την εφαρμογή της παρά  μόνο η 31 Μαΐου 2014.
Είναι  γνωστό δε  από  την  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Παιδείας για  την Αυτοαξιολόγηση  ότι τα  Νηπιαγωγεία  και  τα 1θέσια -2θέσια -3θέσια Δημοτικά σχολεία  εξαιρούνται από την  υποχρέωση να  δημιουργήσουν  Σχέδια  Δράσης  και  να  συγκροτήσουν Ομάδες Εργασίας
Επίσης θυμίζουμε  ότι ο θέσμός του  Σχολικού Συμβούλου  είναι αποτέλεσμα και  κατάκτηση του  κλάδου μετά  από μεγάλους αγώνες χιλιάδων εκπαιδευτικών ενάντια στον Επιθεωρητισμό  και τον  αυτάρχισμό για  ένα ελεύθερο  και  δημοκρατικό σχολείο.Σε  κάθε   περίπτωση ο σχολικός  σύμβουλος  πρέπει  να  λειτούργει  σαν   συμπαραστάτης και  εμψυχωτής  του εκπαιδευτικού και όχι  σαν λοχίας.


                                                             ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέα


Ντέμος  Αντώνης                                                             Καραμάνος Θεοδόσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου