Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

22-08-14 Διορισμός δεκατριών (13) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008

Δελτίο Τύπου

ypdvmth thumb other250 0Διορισμός δεκατριών (13) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1115/22-08-2014 τ.Γ΄) η Υπουργική Απόφαση διορισμού, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, δεκατριών (13) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών σχολ. έτους 2013-2014, από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008.
Κατόπιν αυτού, καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 έως και την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014.

Για τα ονόματα των εκπ/κών πατήστε ΕΔΩ
πηγή: http://www.minedu.gov.gr/

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας ο οποίοι ενδιαφέρονται να οριστούν προσωρινοί διευθυντές στο 12/θ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγγελοπούλειο Ανυφίου, το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ινάχου-Ηραίου και το 9/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 01-09-2014 έως 05-09-2014 και ώρα 12:00 μ.μ.πηγή: http://blogs.sch.gr/dipearg/

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες του νομού το σχολικό έτος 2014-2015 να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21-08-2014 έως 01-09-2014. Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).πηγή: http://blogs.sch.gr/dipearg/

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κοινοποιούμε τις οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, σύμφωνα με την αριθμ.6731/20-08-2014 απόφαση εκτέλεσης μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, και καλούμε :
  1. τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.Ν.Αργολίδας, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτησή τους στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7β, Ναύπλιο),  από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.,
  2. τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν οριστικά ή μετατέθηκαν σε σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής να υποβάλουν αίτηση θεραπείας για τυχόν λάθη και παραλείψεις, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.,
  3. τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν αμοιβαία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

πηγή: http://blogs.sch.gr/dipearg/

Γνωστοποίηση μορίων τοποθέτησης μεταταγμένων εκπαιδευτικών (πλην εντοπιότητας και συνυπηρέτησης)

Γνωστοποιούμε τα μόρια τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από μετάταξη αρμοδιότητάς μας, με την επισήμανση ότι δεν συνυπολογίζονται τυχόν μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας των εκπαιδευτικών.


πηγή: http://blogs.sch.gr/dipearg/ 

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης σχολείων από μεταταγμένους εκπαιδευτικούς της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί από μετάταξη αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας να δηλώσουν προτίμηση σχολικών μονάδων στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις της ειδικότητάς τους, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από 20-08-2014 μέχρι 27-08-2014. Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

πηγή: http://blogs.sch.gr/dipearg

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, ανά ειδικότητα,  καιπίνακας εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ  που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, βάσει της πρότασής του.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ60


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ70

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ06

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

πηγή: http://blogs.sch.gr/dipearg

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΜΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Γενναίου Κολοκοτρώνη & Γ. Γρίβα
211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο: 27520 24659
Κιν. 6977678387
Τηλεμοιότυπο: 27520 28191


Ναύπλιο 05 /8/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Συνεδρίασε σήμερα 5 Αυγούστου 2014 το Π.Υ.Σ.Π.Ε με το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε:

Α) Να οριστεί ως Διευθυντής του 7/θ Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Επιδαύρου ο σ. Λαλιώτης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 και

Β) Να κληθούν σε δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων με κενές θέσεις Διευθυντών στο 12/θ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου,στο 9/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους,στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ινάχου –Ηραίου και στο4/θ Δημοτικό Σχολείο Αγγελοπούλειο Ανυφίου οι λοιποί εκπαιδευτικοί του πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, οι οποίοι δεν έχουν οριστεί Διευθυντές σε σχολική μονάδα του νομού, δεν έχουν ανακαλέσει την υποψηφιότητά τους ως Διευθυντές και δεν έχουν δηλώσει ως σχολικές μονάδες προτίμησης ορισμούς τους σε θέση Διευθυντή τις σχολικές μονάδες του νομού μας στις οποίες υπάρχει κενή θέση Διευθυντή,ήτοι ο σ. Κόντος Κωνσταντίνος,εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 ,η σ. Μέλλου Βασιλική,εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 και η σ. Βουρλή Αναστασία,εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.

Δικός σας
Αντώνης Ντέμος

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΜΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Γενναίου Κολοκοτρώνη & Γ. Γρίβα
211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο: 27520 24659
Κιν. 6977678387
Τηλεμοιότυπο: 27520 28191ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Συνεδρίασε σήμερα 31 Ιουλίου 2014 το Π.Υ.Σ.Π.Ε με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : « Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κλάδων Π.Ε. 70 και Π.Ε. 60 σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων »
Τοποθετούνται:
  1. Γιαννάκη Ελένη ΠΕ70 στο 12/θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους.
  2. Τσουλαμάνης Βασίλειος ΠΕ70 στο 12/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους.
  3. Αναστασίου Αγγελική ΠΕ60 στο 1/θ 7ο Νηπιαγωγείο Άργους.
  4. Καλκούνου Αικατερίνη ΠΕ60 στο 2/θ Νηπιαγωγείο Αγίας Τριάδας.
  5. Κώγου Ελένη στο 2/θ 10ο Νηπιαγωγείο Άργους.
Η συνάδελφος Παπανδριανού Μαρία ΠΕ 70 δεν τοποθετείται ως υπεράριθμη και θα τοποθετηθεί συγκρινόμενη με όλους τους εκπ/κούς του ιδίου κλάδου που ζητούν μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση εντός Άργολίδας .

ΘΕΜΑ 2ο : «Οριστικοποίηση οργανικών κενών σχολικών μονάδων της ΠΕ Αργολίδας»
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση
ή για βελτίωση θέσης τον Απρίλιο 2014, οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο νομό Αργολίδας και οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης - βελτίωσης θέσης από την Πέμπτη 31-07-2014 μέχρι και την Πέμπτη 06-08-2014 και ώρα 12:00μ.μ.ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
6/θ Δημ. Σχ. Αγίου Αδριανού
1
6/θ Δημ. Σχ. Αγίας Τριάδας
3
8/θ Δημ. Σχ. Δρεπάνου
2
5/θ Δημ. Σχ. Κεφαλαρίου
1
7/θ Δημ. Σχ. Αρχαίας Επιδαύρου
1
10/θ Δημ. Σχ. Ασκληπιείου
1
1ο 8/θ Δημ. Σχ. Ναυπλίου
3
3ο 12/θ Δημ. Σχ. Ναυπλίου
1
4ο 12/θ Δημ. Σχ. Ναυπλίου
2
6ο 7/θ Δημ. Σχ. Ναυπλίου
1
2ο 12/θ Δημ. Σχ. Άργους
1
3ο 12/θ Δημ. Σχ. Άργους
3
4ο 12/θ Δημ. Σχ. Άργους
2
6ο 12/θ Δημ. Σχ. Άργους
2
3/θ Δημ. Σχ. Άνω Ιρίων
1
4/θ Δημ. Σχ. Διδύμων
1
2/θ Δημ. Σχ. Ηλιοκάστρου
1
2/θ Δημ. Σχ. Θερμησίας
1
6/θ Δημ. Σχ. Κοιλάδας
1
1ο 12/θ Δημ. Σχ. Κρανιδίου
2
2ο 6/θ Δημ. Σχ. Κρανιδίου
2
12/θ Δημ. Σχ. Πορτοχελίου
2
12/θ Δημ. Σχ. Ερμιόνης
4
ΣΥΝΟΛΟ
39

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1/θ Νηπ/γείο Ηλιοκάστρου
1
1/θ Νηπ/γείο Αραχναίου
1
2/θ Νηπ/γείο 4ο Άργους
2
1/θ Νηπ/γείο Δαλαμανάρας
1
2/θ Νηπ/γείο Κουτσοποδίου
1
2/θ Νηπ/γείο 2ο Πορτοχελίου
1
ΣΥΝΟΛΟ
7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
6/θ Δημ. Σχ. Αγίας Τριάδας
1
6/θ Δημ.Σχ. 2ο Κρανιδίου
1
4/θ Δημ. Σχ. Διδύμων
1
7/θ Δημ. Σχ. Κουτσοποδίου
1
12/θ Δημ. Σχ. Ερμιόνης
1
12/θ Δημ. Σχ. Πορτοχελίου
1
ΣΥΝΟΛΟ
6


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει οργανική κενή θέση
ΣΥΝΟΛΟ
0


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
12/θ 4ο Δημ. Σχ. Ναυπλίου
1
ΣΥΝΟΛΟ
1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ71 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
Ειδικό 6/θ Δημ. Σχ. Άργους
5
Τμήμα ένταξης Δ. Σχ. Ασκληπιείου
1
Τμήμα ένταξης Δ. Σχ. Αρχαίας Επιδαύρου
1
Τμήμα ένταξης Δημ. Σχ. Διδύμων
1
Τμήμα ένταξης Δημ. Σχ. Ερμιόνης
1
Τμήμα ένταξης Δημ. Σχ. 2ου Κρανιδίου
1
Τμήμα ένταξης Δημ. Σχ. Πορτοχελίου
1
ΣΥΝΟΛΟ
11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ61 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
Ειδικό 2/θ Νηπιαγωγείο Ναυπλίου
2
Τμήμα ένταξης 3ου 1/θ Νηπ. Κρανιδίου
1
ΣΥΝΟΛΟ
3


Δικός σας
Αντώνης Ντέμος