Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προς :Το Τμήμα Επιστημονικής  – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης

Τους Σχολικούς Συμβούλους:  Μεσσηνίας, Αργολίδας , Κορινθίας , Λακωνίας

Κοιν: Στα μέλη μας

Τα Δ.Σ. των  Συλλόγων  μας λαμβάνοντας υπ’όψιν:

·         Το έγγραφο του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την 12/2/2014, με το οποίο καλεί τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. να του αποστείλουν «…τον αριθμό με την ημερομηνία του πρακτικού ανάθεσης ομάδων εργασίας, για κάθε σχολική μονάδα της δικαιοδοσίας σας, όπως προβλέπεται στη διαδικασία υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης.» με καταληκτική ημερομηνία την  Παρασκευή 21-02-2014 και ώρα 12.00.
·         Την ενημέρωση ότι, με βάση το παραπάνω έγγραφο, σχολικοί σύμβουλοι  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου δίνουν  εντολές για άμεση πραγματοποίηση συνεδριάσεων των συλλόγων διδασκόντων.
·         Τις διαμαρτυρίες των Δ/ντων   από όλη την Περιφέρεια για τις προφορικές πιέσεις και απειλές που τους ασκούνται.
             Καλούμε:
·         Το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής    Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου να ανακαλέσει και να αποσύρει αυτό το έγγραφο που δε στηρίζεται σε ρητή διάταξη νόμου εναρμονιζόμενο στην  εμπεριστατωμένη γνωμάτευση της νομ. Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κ. Μ. Τσίπρα.  
·         Τους Σχολ. Συμβούλους να μην υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές και τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται με την υπ’ Αριθμ’ 190089/Γ1/10-12-2013, δυνάμει της οποίας δεν μπορούν να «υποχρεώσουν» τη σχολική μονάδα για συγκρότηση ομάδων εργασίας.
·         Υπενθυμίζουμε στους Σχ. Συμβούλους ότι  οι κοινοί  αγώνες των εκπαιδευτικών έδιωξαν τους επιθεωρητές και τον αυταρχισμό   από τα σχολεία και έφεραν το θεσμό του Σχ. Συμβούλου. Ακόμα πως είναι πάνω  απ’ όλα  εκπαιδευτικοί και  ότι η θέση  που  προσωρινά  κατέχουν δεν θα  πρέπει να  τους αποξενώνει από τη  μεγάλη  μάζα των απλών συναδέλφων  με τους οποίους θα  συναντηθούν  και  πάλι στους αγώνες του  σήμερα  και  του αύριο, που πρέπει  να  δώσουμε  όλοι  μαζί, οι  εκπαιδευτικοί,  ενωμένοι.
·         Σε κάθε περίπτωση δε θα επιτρέψουμε το κλίμα εκφοβισμού να περάσει στα σχολεία και θα στηρίξουμε τα δικαιώματά μας με ενότητα, ανυποχώρητους αγώνες και κάθε νόμιμο μέσο.                     
                                          Για  τα  Δ.Σ. Συλλόγων  Πελοποννήσου
Οι Πρόεδροι :Λαδά Χριστίνα , Γκριντζιά Καίτη, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Κάσσιος Δημήτριος , Ντέμος Αντώνης, Σαρακίνη Κονδυλία     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου