Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

«Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αργολίδας Tετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015»

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αργολίδας Tετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015»

Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου μας από 12 -17 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1264/82, σας καλούμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ναύπλιο στις 12-11-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 16-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18-11-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός Προσωρινού Προεδρείου.
2. Εκλογή Οριστικού Προεδρείου.
3. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις και τις δράσεις του Συλλόγου.
4. Συζήτηση πάνω στα ζητήματα του Ασφαλιστικού-Ενιαίου Μισθολογίου και της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης - Aποφάσεις.
5.Κατάθεση προτάσεων, ψηφισμάτων, προβληματισμών των μελών του Συλλόγου μας για τα προβλήματα των σχολείων και των εκπαιδευτικών τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο-Αποφάσεις.
6. Ενημέρωση από τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας.
ΘΕΜΑ 2ο: «Συμμετοχή στην Απεργιακή κινητοποίηση 12ης Νοεμβρίου 2015»
Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου μας που πήραν μέρος στην απεργία της 12ης Νοεμβρίου 2015 ήταν 114, ήτοι ποσοστό 18,04%
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ντέμος Αντώνης Δουράνου Αικατερίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου