Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΜΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Γενναίου Κολοκοτρώνη & Γ. Γρίβα
211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο: 27520 24659
Κιν. 6977678387
Τηλεμοιότυπο: 27520 28191


Ναύπλιο 05 /8/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Συνεδρίασε σήμερα 5 Αυγούστου 2014 το Π.Υ.Σ.Π.Ε με το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε:

Α) Να οριστεί ως Διευθυντής του 7/θ Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Επιδαύρου ο σ. Λαλιώτης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 και

Β) Να κληθούν σε δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων με κενές θέσεις Διευθυντών στο 12/θ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου,στο 9/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους,στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ινάχου –Ηραίου και στο4/θ Δημοτικό Σχολείο Αγγελοπούλειο Ανυφίου οι λοιποί εκπαιδευτικοί του πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, οι οποίοι δεν έχουν οριστεί Διευθυντές σε σχολική μονάδα του νομού, δεν έχουν ανακαλέσει την υποψηφιότητά τους ως Διευθυντές και δεν έχουν δηλώσει ως σχολικές μονάδες προτίμησης ορισμούς τους σε θέση Διευθυντή τις σχολικές μονάδες του νομού μας στις οποίες υπάρχει κενή θέση Διευθυντή,ήτοι ο σ. Κόντος Κωνσταντίνος,εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 ,η σ. Μέλλου Βασιλική,εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 και η σ. Βουρλή Αναστασία,εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.

Δικός σας
Αντώνης Ντέμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου