Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσληψη αναπληρωτών!

Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές 1102 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04 , ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και
ΠΕ20, όπως περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, οι οποίοι τοποθετούνται που αναφέρονται
αντίστοιχα στο όνομά τους.

Δείτε εδώ!!!

πηγή:static.diavgeia.gov.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου